I. DATE SOCIETATE
SC SOCRI SRL
Sediul social: Satu Mare, Str. George Cosbuc, Nr.60, Judetul Satu Mare, Cod unic de
inregistrare:RO22091107, Atribut fiscal: R, Nr. de ordine in registrul comertului:J30/909/10.07.2007,
II. OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE
1.Fabricarea de elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii
2.Executarea de constructii civile, industriale si agrozootehnice
3.Instalatii
III. LUCRARI – ISTORIC
Ansamblu locuinte (36 unitati) – Dorohoi, jud. Botosani
Casa unifamiliala – Bucuresti
Casa unifamiliala – Satu Mare
Casa unifamiliala – Austria
Casa unifamiliala – Italia
Sediu social MGX - Bucuresti
Motel – Deva, jud. Hunedoara
IV. DIPLOME – PREMII
2009 Locul I in topul judetean al societatilor de profil
V.ORGANIGRAMA
Director general: Cristea Sorin – responsabil managementul calitatii,
Director tehnic: Grad Gheorghe – responsabil controlul calitatii
Director economic: Gall Alex
Tehnic productie: Cornoc Ioan
Aprovizionare: Cristea Liliana
Resurse umane: Cristea Liliana
Metrologie: Cristea Liliana
V. AUDITORI
Cristea Sorin
Cristea Liliana